Mezun öğrencilerimizin diplomaları

Mezun öğrencilerimiz 2014-2015 öğretim yılı mezunları dahil tüm mezunların diplomaları hazırlanmıştır.

Dipolomaları alabilmek için geçici mezuniyet belgesini almadıysa kimliğiyle birlikte gelerek

öğrenci kartı/akıllı kartını teslim edip diplomasını bizzat kendisi alabilecektir.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik